oil

پروژه های مهندسی نفت و شیمی,گزارش کارآموزی

فروش انلاین پروژه و دریافت آنلاین

اطلاعیه فروشگاه

تمامی پروژه ها با فرمت ورد به فروش می رسد. بعد از پرداخت هزینه لینک دانلود بصورت اتوماتیک برای شما فعال خواهد شد. پشتیبانی: yasujoil@gmail.com

پایان نامه کارایی تجهیزات اندازه گیری در بهبود عملیات حفاری

پایان نامه کارایی تجهیزات اندازه گیری در بهبود عملیات حفاری

پایان نامه (پروژه فارغ التحصیلی) کارایی تجهیزات اندازه گیری در بهبود عملیات حفاری

تعداد صفحه :150

فرمت : Word

چکیده

هدف این پروژه جمع آوري به هنگام داده­هاي چگالي و نرخ جريان با كاهش زمان هاي غير مفيد و تشخيص عوامل ايجاد مشكلات عملياتي، كمك شاياني به كاهش هزينه حفاري و در نتيجه بهينه سازي به موقع عمليات حفاري مي كند.حسگرهاي اندازه گيري جرمي جريان ميترهاي كوريوليس به تدريج توسط پيمانكاران دكل هاي حفاري در حال به كارگيري هستند.كاربرد اين تجهيزات چه در دكل هاي نسل ششم دريايي و چه در دكل هاي خشكي يكسان است. داده هاي جمع آوري شده چگالي و دبي جرمي مي توانند در سيستم كنترل دكل حفاري تجميع شده و براي نمايش نمودارهايي كه حاوي هشدار دهنده هايي براي پيش آگاهي به حفار يا مهندس گل از تغييرات زياد در پارامترهاي حفاري هستند به كار برده شوند. تا قبل از اين، اندازه گيري چگالي و نرخ جريان جزء پارامترهاي كنترلي در دكل هاي حفاري محسوب نمى شوند. به طور مرسوم تعداد رفت و برگشت هاي پمپ گل براي محاسبه دبي ورودي جريان به چاه به كار مى رود و چگالي گل نيز توسط مهندس گل هر 30 دقيقه يكبار ثبت مي شود. در برخي از دكل ها دبي جريان خروجي از چاه - كه فقط درصد جريان در لوله را نشان مي دهد و چگالي گل خروجي از چاه نيز هر 30 دقيقه يكبار از پايي ندست جداكننده ها اندازه گيري مي شوند. در اين نوشتار سعي شده است تا با طرح تئوري نحوه محاسبه جريان جرمي، كاربرد آن در تعيين جريان جرمي و چگالي گل برگشتي از چاه و مزاياي آن در صنعت حفاري تشريح شود.

فهرست :

چکیده 1

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- حفاري. 3

1-2- تکنولوژی‌های حفاری. 4

1-2-1- حفاری دورانی. 5

1-2-2-حفاری انحرافی (جهت دار) 7

1-2-3- حفاری چاه باریک.. 9

1-2-4- حفاری لوله‏گذاری مارپیچ. 9

1-3- سیالات حفاری. 10

1-3-1- گل حفاری. 10

1-4- گل‌های پایه آبی. 11

1-5- گل پایه روغنی. 13

1-6- گل‌های هواداده 14

1-6-1-گل‌های پایه گازی. 14

1-6-1-1- کف.. 14

1-6-1-2- سیالات تکمیل چاه 14

1-6-1-3- سیال Spacer 15

1-6-1-4- تجهیزات تمیزکاری گل. 16

1-7- تجهیزات حفاری. 16

1-7-1-دکل حفاری. 16

1-7-1-1-انواع دکل‌های حفاری. 16

1-7-1-1-1-دکل‌های خشکی. 17

1-7-1-1-2-دکل‌های دریایی. 17

1-7-2- مته حفاری. 18

1-7-2-1-انواع مته‌های حفاری. 18

1-7-2-1-1- مته‌های کاجی. 18

1-7-2-1-2- مته‌های سایشی. 19

1-7-2-1-3-مته‌های مغزه‌گیری. 19

1-7-3- رشته حفاری. 21

1-7-4- لوله‌ جداری. 21

1-7-5- تجهیزات بالابر 22

1-7-6- جایگذاری لوله جداری و سیمان‌کاری. 22

1-7-7- محرک فوقانی. 23

فصل دوم: سیال حفاری.. 24

2-1- سیال حفاری. 25

2-2- موارد استفاده سيال حفاری در عمليات حفاری. 25

2-3- وظایف سیالات حفاری. 26

2-3-1- انتقال کنده های حفاری از ته چاه به سطح زمین : 26

2-3-2- تعلیق کنده های حفاری در زمان توقف گردش سیال حفاری : 26

2-3-3- کنترل فشار طبقات زمین و غلبه بر جریان های نفت و گاز و آب: 27

2-3-4- خنک کردن مته و روانکاری و رشته حفاری: 27

2-3-5- ارائه نمودن اطللاعات زمین شناسی: 27

2-3-6- انتقال توان هیدرولیکی به مته. 28

2-3-7- انحراف چاه در حفاری های افقی. 28

2-4- فاکتورهای مهم در انتخاب سیالات حفاری. 29

2-5- انواع سیالات حفاری. 29

2-5-1- گازها 29

2-5-2- مایعات : 30

2-5-3- گل حفاری: 31

2-5-4- گل­های امولسیونی : 31

ا2-5-5- ترکیبی از دو نوع سیا ل حفاری: 31

2-6- ساختمان گل حفاری. 31

2-7- انواع گل­های حفاری: 32

فصل سوم: هرزروی سیال حفاری.. 33

3-1- هرز روی گل حفاری در چاه 34

3-2- روش های جلوگیری هرز روی. 34

3-3- عوامل موثر در هرزروی. 35

ا3-4- نواحی هرزروی. 36

3-5- علائم هرزروی. 39

3-6- روش های تعیین نواحی هرزرو 40

3-7- صدمات هرزروی. 42

3-8- مقابله با هرزروی و روش های پیش گیری. 43

3-9- کنترل هرزروی گل. 44

3-10- روش اندازه گیری میزان صافی گل در فشار و دمای بالا. 45

3-11- انواع هرزروی سیال حفاری. 47

فصل چهارم: تجهیزات اندازه گیری سیال حفاری در عملیات حفاری.. 50

4-1-تجهیزات اندازه گیری. 51

4-1-1-دبی سنج. 51

4-1-2-اريفيس... 55

4-1-3-ونتوری. 56

4-1-4-نازل جريان. 58

4-1-5-لوله پيتوت.. 58

4-1-6-تارگت متر 60

4-1-7-زانويي متر 62

4-1-8-روتامتر 62

4-1-9-دبی سنج سرعتی. 63

4-1-10-توربين متر 64

4-1-11-جريان سنج الكترومغناطيسی. 65

4-1-12-گردابه سنج. 67

4-1-13-اولتراسونيک سنج. 68

4-1-14-دبی سنج های جرمی. 68

4-1-15-دما سنج. 69

4-1-16-كوريوليس سنج. 69

4-1-17-دبی سنج های جابجايی مثبت.. 71

4-1-18-پيستون نوسانگر 72

4-1-19-ديسک لرزان. 73

4-1-20-دنده تخم مرغی. 74

4-1-21-مولتي پيستون. 74

4-1-22-روت.. 75

فصل پنجم: مدیریت و هزینه ها در حفاری.. 76

5-1- مدیریت در عملیات حفاری. 77

5-2- مدیریت پروژه و محدودیت زمان. 77

5-3- روشهای کاهش مدت زمان اجرای پروژه: 80

5-4- نمونه هایی از مدیریت در عملیات حفاری. 83

5-5- فناوري هاي نوين مديريت زائدات و كنترل و دفع جامدات حفاري در صنعت نفت.. 85

5-6- هزینه های حفاری: 86

5-7- عوامل موثر بر هزینه حفاري و نوع حفاري مورد استفاده 87

5-8- تکنولوژی‌های جدید حفاری برای کاهش هزینه. 91

فصل ششم: مدیریت زمان های غیر مفید در عملیات حفاری.. 99

6-1- مدیریت یکپارچه عملیات حفاری با هدف کاهش زمان های غیر مفید. 100

6-2-اجزای رشته تکمیلی نحوه نصب و هدف از آن در تکمیل تعمیر چاه 101

6-3- گیر لوله ها 107

6-4- مراكز ديجيتالى مديريت عمليات.. 109

6-5- وضعيت زمانهاى غير مفيد حفارى در ايران. 110

6-6- روش های کاهش و کنترل زمان های غیر مفید در حفاری. 112

6-7- فن آوری حفاری (PID) 123

6-7-1-فواید روش حفاریPID.. 123

6-8- مشكلات حفاري ضربه ای. 126

6-9- مقايسه روشهاي دوراني و دوراني- ضربه اي در حفاري گمانه هاي تزريقي ساختگاه سدها 128

فصل هفتم: كاربرد تجهيزات اندازه گيري در بهبود عمليات حفاري.. 129

7-1- موارد استفاده تجهيزات اندازه گيري در بهبود عمليات حفاري. 130

7-2- راندمان تميزكاري چاه 133

7-3-تشخيص هرزروي گل و ورود سيال هاي ناخواسته. 137

7-4- پايش و مديريت سيال حفاري. 138

فصل هشتم: نتیجه گیری و منابع. 140

8-1- نتیجه گیری. 141

پیشنهادات: 144

منابع. 145


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 982,600 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Improve-equipment-performance-measurements-in-dril_370109_1481.zip9 MB

پروژه شبیه سازی مخازن نفتی ( Simulation of oil reservoirs)

پروژه  شبیه سازی مخازن نفتی ( Simulation of oil reservoirs) نسخه کامل و ویرایش شده (با فهرست بندی اتوماتیک) با فرمت word فهرست :   مقدمه فصل اول : پدیده مخروطی شدن آب در مخازن نفتی تولید آب ناخواسته از مخزن 1-منبع آب 2- گراديان فشار    راههای ورود آب به چاههای تولیدی 3- نفوذ پذيري نسبي آب      فصل دوم : شبیه سازی پدیده مخروطی شدن آب در مخازن نفتی تئوری شبیه سازی پدیده مخروطی شدن آب      بررسی مد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,252 تومان

پروژه مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میدان های مناطق نفتخیز

پروژه مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میدان های مناطق نفتخیز پروژه مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میادین مناطق نفتخیز موضوع پروژه: مته های حفاری و بررسی عملکرد آن در میدان های مناطق نفتخیز تعداد صفحات: ۲۵۶ صفحه فرمت پروژه: WORD شاید بتوان گفت یکی از ابزار مهم و اساسی در حفر چاه مته می باشد، اگر مته بصورت صحیح انتخاب و استفاده شود مسلماً درکاهش هزینه چاه موثر خواهد بود و این تجربه در همین اواخر در مناطق نفتخیز بخوبی ثابت شده است. نقش مته به تنهایی نمی تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 56,140 تومان 47,719 تومان 15% تخفیف

بررسی عملکرد top drive

بررسی عملکرد top drive پروژه (جزوه) بررسی عملکرد تاپ درایو حفاری با فرمت word
تعداد صفحات: 162 ص
شامل هفت فصل می باشد.
تكنولوژي TOPDRIVE چيست ؟
يك TOP DRIVE ، يك موتور هيدروليكي يا الكتريكي است كه در دكل از دستگاه حفاري آويزان شده است و رشته حفاري و مته راي چرخاند و در فرآيند حقيقي چاه به كار مي رود .
استفاده از TOP DRIVE احتياج به حذف KELLY قديمي و ميز دوار به همراه كاهش كار سخت با دست كاهش و به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 33,676 تومان

کتابچه مبانی تکنولوژی حفاری با فرمت word

کتابچه مبانی تکنولوژی حفاری با فرمت word کتابچه مبانی تکنولوژی حفاری دکتر علیزاده که با فرمت ورد قرار داده شده یک منبع بسیار مهم برای دانشجویان و همین طور اساتید رشته مهندسی نفت می باشد.این جزوه تایپ شده که شامل 250 صفحه می باشد.
شما می توانید از مطالب این کتابچه در مقالات و پروژه های و جزوه های خود حداکثر استفاده را ببرید.
این جزوه جامع و کامل بصورت موقت روی سایت قرار داده می شود.پس توصیه می کنم این جزوه رو ازدست ندین!
اين جزوه شام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 37,800 تومان

پروژه چاه آزمایی (Well test)

پروژه چاه آزمایی (Well test) تعداد صفحه: 104
چکیده و Abstract
مقدمه و تاریخچه
تعریف چاه آزمایی
نکات مهم و کاربردی عملیات چاه آزمایی
اهداف تست چاه
تصمیم برای تست یک چاه
نقل انتقال تجهیزات تست
فرآیندهای ایمنی
وسایل کمک تنفسی
کار کردن در نور روز و قدرت دید بالا
تجهیزات آتش نشانی
تدابیر اورژانسی مواجهه با H2S
نشت نفت
جلسات ایمنی
توجیه کارکنان
شروع عملیات تست
مسئولیت ها حین عملیات تست
اتاق کنترل بارج (فراساحلی) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,120 تومان

پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD)

پروژه حفاری زیر فشار تعادل (UBD) تعداد صفحه: 78
بیشتر چاه‌های نفت و گاز طبیعی با روش دورانی حفر می‌گردند که در آن مته حفاری سنگ‌های ته چاه را خرد می‌کند. سیال حفاری از درون لوله‌های حفاری به پایین پمپ شده و از فضای حلقوی میان لوله حفاری و دیواره‌ی چاه به سطح زمین باز می‌گردد. همراه با جریان این سیال در درون چاه، خرده‌های حاصل از عمل حفاری به سمت بالا حمل می‌شوند و بدین صورت درون چاه تمیز می‌شود.
در عملیات حفاری، سیال حفاری وظا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 44,908 تومان

پروژه نمودارگیری(کامل)

پروژه نمودارگیری(کامل) تعداد صفحات:120 ص
پروژه فوق العاده نمودارگیری به همراه پاورپویینت
فهرست مطالب
Abstract
چکیده
مقدمه
اهداف پروژه
فصل اول
1-1- نیاز صنعت نفت برای مشخص کردن مخازن ئیدروکربن دار
1-2- نمودارگیری در چاه های بدون لوله جداری
1-3- تفسیر نمودار های چاه پیمایی
1-4-خدمات تکمیل چاه
1-5- کنترل دائم مخازن در حال تولید
فصل دوم
-1- وسایل کنترل فشار و ادوات سطحی
2
2-1-2- کامیون چاه پیمایی
2-1-1- جر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 91,240 تومان 63,868 تومان 30% تخفیف

پروژه طراحی چاه از اکتشاف تا بهره برداری

پروژه طراحی چاه از اکتشاف تا بهره برداری تعداد صفحات: 200 ص

فصل اول (پیش نیاز های حفاری )
مقدمه 1
سوابق و چگونگي پيدايش نفت 2
انواع مخازن نفتی 3
پیش نیاز های طراحی چاه 6
مکان حفاری 7
انواع چاه های نفت 8
پرسنل حفاری 10
انواع دکل های حفاری 12
اجزای دکل حفاری 16
مته حفاری 34
فصل دوم(سیستم های حفاری)
سیستم گردش گل 37
تجهیزات گردش گل 38
تجهیزات کمکی سیستم گردش گل 40
سیستم کنترل چاه 42
Rams preventers ... 44
D ...

توضیحات بیشتر - دانلود 46,312 تومان

پروژه بررسی جا به جایی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک سیالات در مخزن در فرآیند ازدیاد برداشت

پروژه بررسی جا به جایی میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک سیالات در مخزن در فرآیند ازدیاد برداشت تعداد صفحات: 140 ص
فصل اول :
بررسی خواص مهم و تأثیرگذار مخازن نفت و گاز در مطالعات و محاسبات مهندسی مخازن
1-1 ترشوندگی 3
1-2 کشش سطحی و بین سطحی 3
1-2-1 کشش سطحی بین آب و گاز 5
1-2-2 کشش بین سطحی آب و نفت 7
1-3 انواع ترشوندگی 8
1-3-1 آب تر یا آب دوست 9
1-3-2 نفت تر یا نفت دوست . 9
1-3-3 ترشوندگی میانی یا خنثی 10
1-3-4 ترشوندگی جزئی 11
1-3-5 ترشوندگی ترکیبی یا مخلوط 11
1-4 قان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 65,968 تومان 52,774 تومان 20% تخفیف

بررسی عملکرد چاه های هوشمند smart wells

بررسی عملکرد چاه های هوشمند smart wells تعداد صفحات: 102 ص چکیده:ظهور تكنولوژي چاه هوشمند با قابليت هايي كه دارد راه را براي شركت هاي نفتي جهان براي انجام پروژه هاي نوين باز كرد. اين شركت ها با در نظر گرفتن قابليت هاي اين تكنولوژي توانستند از پتانسيل برخي از مخازن نفتي يا مخازن ديگر براي توليد نفت استفاده كنند. از اين پتانسيل ها مي توان به فرازآوري طبيعي و تزريق دروني گاز اشاره كرد.فرازآوري طبيعي روشي است به مانند فرازآوري مصنوعي با گاز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,120 تومان 43,226 تومان 12% تخفیف

پروژه فراوري ، تصفيه و جذب گاز

پروژه فراوري ، تصفيه و جذب گاز تعداد صفحات: 138
مقدمه
فصل اول:
فصل اول: روش های مختلف فر‌‌آوری گاز طبیعی 8
1-1- تاريخچه روشهاي تصفيه گاز 9
1-2- فرآیند های جذب در مایع 10
1-2-1- فرآیند جذب شیمیایی با واکنش برگشت‌پذیر 10
1-2-1-1- محلول نمك قليايي جهت جدا سازي گازهاي اسيدي 11
1-2-1-1-1- فرآيندهاي كربنات ها 13
1-2-1-1-1-1- فرآيند كربنات پتاسيم داغ 13
1-2-1-1-1-2- فرآيند كاتا كارب 15
1-2-1-1-1-3- فرآيند كربنات گرم – آم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 32,400 تومان 21,060 تومان 35% تخفیف